Savremeni čovek više od svega želi da umre zdrav.

Artur Miler

Dr Liliana Goliani

Lekar i edukator

Birajući između uzane i duboke specijalizacije i širokog spektra tradicionalnih medicina, otkrila je unutrašnju misiju da povezuje naizgled nespojive i isključive fenomene i da pomaže ljudima da vide na drugačiji način. Zahvalna je velikim istraživačima i naučnicima koji su joj pomogli da vidi svet izvan kutije.

Biografija

Uputstvo kako čitati ovu knjigu

Knjiga se bazira na najnovijim saznanjima iz molekularne biologije, genetike, fiziologije, istraživanja matičnih ćelija, dermatologije, hirurgije, psihologije i drugih naučnih disciplina.